Elektronický dispečerský deník pro autoprovoz

Elektronický dispečerský deník pro autoprovoz umožňuje i nadále vést deník v papírové podobě. Podobu dispečerského deníku společně navrhneme tak, aby Vaší organizaci vyhovoval bez nutnoosti dělat nějaké kompromisy. Stále tedy máte papírovou podobu dokumntace, jen s tím rozdílem, že navíc máte i elektronickou podobu, kterou dostáváte průběžně do mailu. Výstupem jsou PDF a XML záznamy, které je možné importovat do libovolného systému, nebo do Excelu a následně vyhodnocovat podle předem stanovených kritérií.

Například přehledy podle tpu přepravy, nákladového střediska a plátce v jednotlivých měsících.

Základní charakteristika

  • Praujete s deníkem, který si sami navrhnete
  • Rukou psaná evidence vyhovuje všem věkovým kategoriím zaměstnanců
  • Máte okamžitý přístup k zápisům v deníku - cca do 1 minuty po napsání a odeslání
  • Potřebujete jen PC, nebo mobilní telefon pro odesílání záznamů

Jak to funguje prakticky

Pověřený zaměstnanec každý den zapíše do dispečerského deníku všechny podstatné skutečnosti, které mají být v deníku zapsány. Následně na mobilním telefonu spustí aplikaci, která data odesílá ke zpracování a zajišťuje, aby záznamy přišly pověřeným pracovníkům do mailu. Následně v deníku přeškrtne pole, které dá peru příkaz spojit se s mobilním telefonem a odeslat data.

V případě odesílání přes PC je to ještě jednodušší. Po spuštění příslušného programu se pro umístí do kolébky připojené do USB portu a program, který běží na pozadí automaticky zařídí odeslání.

Pracovník v terénu se o nic dalšího nestará. Systém sám zařídí odeslání záznamu pracovníkovi, který je pověřený vyhodnocováním dat. Tento pracovník si záznam může přečíst již za jednu minutu po odeslání z terénu.

Co Vám to přinese

  • Již nikdy se dokumentace neztratí
  • Nikdo ji zpětně nepřepíše
  • Existuje naprostá kontrola kdy se záznamy píší
  • Pokud jsou záznamy odesílány každý den, máte v emailu verzi z každého dednotlivého dne
  • Data lze importovat do dalších aplikací, jako je MS Excel, případně dalších aplikací pro automatické zpracování dat