Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd je doplňková aplikace k jiným evidencím, které jsou digitálním perem již vedeny. Na peru se nic nepřepíná, pracovník jen vyplní jiný formulář a odešle jej na server. Výstupem je PDF formát a XML formát, který je možné importovat do informačního systému, nebo například do Excelu. Přitom stále existuje fyzická podoba knihy jízd.

Základní charakteristika

  • Praujete s knihou jízd, kterou si sami navrhnete
  • Rukou psaná evidence vyhovuje všem věkovým kategoriím zaměstnanců
  • Máte okamžitý přístup k zápisům v knize - cca do 1 minuty po napsání a odeslání
  • Při odeslání přes mobilní telefon jsou uloženy i GPS souřadnice z místa odeslání
  • Potřebujete jen PC, nebo mobilní telefon pro odesílání záznamů

Jak to funguje prakticky

Pověřený zaměstnanec každý den zapíše do knihy jízd všechny podstatné skutečnosti. Následně na mobilním telefonu spustí aplikaci, která data odesílá ke zpracování a zajišťuje, aby záznamy přišly pověřeným pracovníkům do mailu. Následně v deníku přeškrtne pole, které dá peru příkaz spojit se s mobilním telefonem a odeslat data.

V případě odesílání přes PC je to ještě jednodušší. Po spuštění příslušného programu se pro umístí do kolébky připojené do USB portu a program, který běží na pozadí automaticky zařídí odeslání.

Pracovník v terénu se o nic dalšího nestará. Systém sám zařídí odeslání záznamu pracovníkovi, který je pověřený kontrolou knih jízd. Tento pracovník si záznam může přečíst již za jednu minutu po odeslání z terénu.

Co Vám to přinese

  • Již nikdy se kniha jízd neztratí
  • Nikdo ji zpětně nepřepíše
  • Existuje naprostá kontrola kdy se záznamy píší
  • Pokud jsou záznamy odesílány každý den, máte v emailu verzi z každého jednotlivého dne