Cena digitálního pera

cena se skládá z několika položek.

Hardware

Měsíční pronájem (24 měsíců)

650,- Kč

Datový paušál

Měsíční provoz systému

600,- Kč

pojištění kryje ztrátu, poškození, nebo zničení digitálního pera. Spoluúčast při pojistné události je 100,- €.

Formuláře pro digitální pero

Cena datového rastru pro formát A4

6,- Kč

Příprava formuláře - jednorázové programování do systému (A4)

500,- Kč

Tisk formuláře A4

6,- Kč

Příklad kalkulace pro menší stavbu

Pronájem pera a provoz

1.250,- Kč

Formuláře včetně tisku

813,- Kč

Cena celkem

2.063,- Kč

Výše uvedené náklady na formuláže se skládají z těchto položek

Použité dokumenty

  • Stavební deník
  • Záznam o školení BOZP
  • Záznam o docházce
  • Protokol o požadavku na změnu stavby
  • Protokol o převzetí subdodávky
  • Protokol o předání staveniště

Stavební deník

Měsíční spotřeba 2ks, cena 279,- Kč / kus

Celkový náklad za měsíc = 558,- Kč

Záznam o školení BOZP

Měsíční spotřeba 5ks, cena 15 Kč / kus

Celkový náklad za měsíc = 75,- Kč

Záznam o docházce

Měsíční spotřeba 3ks, cena 15 Kč / kus

Celkový náklad za měsíc = 45,- Kč

Protokol o požadavku na změnu stavby

Měsíční spotřeba 1ks, cena 15,- Kč / kus

Celkový náklad za měsíc = 15,- Kč

Protokol o převzetí subdodávky

Spotřeba 3ks, cena 15,- Kč / kus

Celkový náklad za měsíc = 45.,- Kč

Protokol o předání staveniště

Spotřeba 5ks, cena 15,- Kč / kus

Celkový náklad za měsíc = 75.,- Kč

Jednorázové náklady

spojené se zavedením technologie do praxe vč. školení – podle počtu formulářů, per a vzdálenosti stavby (dojezd pro zaškolení) 3.500 – 8.000,- Kč. (tyto náklady jsou odhad pro instalaci s cca 5 uživateli)

Nutné další vybavení:

Mobilní telefon s Androidem / iOS a připojením na internet, nebo PC s připojením na internet