dokumenty z terénu přímo do systému

Cena digitálního pera

cena se skládá z několika položek.

Hardware

Cena při jenorázovém nákupu

13.334 ,- Kč

Měsíční splátka (24 splátek)

600,- Kč

Datový paušál

Měsíční provoz systému

600,- Kč

Volitelné (doporučené) pojištění (měsíčně)

30,- Kč

pojištění kryje ztrátu, poškození, nebo zničení digitálního pera. Spoluúčast při pojistné události je 100,- €.

Formuláře pro digitální pero

Cena datového rastru pro formát A4

3,- Kč

Příprava formuláře - jednorázové programování do systému (A4)

500,- Kč

Tisk formuláře A4

6,- Kč

Příklad kalkulace pro menší stavbu

Splátka pera, provoz a pojištění

1.230,- Kč

Formuláře včetně tisku

662,- Kč

Cena celkem

1.892,- Kč

Výše uvedené náklady na formuláže se skládají z těchto položek

Použité dokumenty

  • Stavební deník
  • Záznam o školení BOZP
  • Záznam o docházce
  • Protokol o požadavku na změnu stavby
  • Protokol o převzetí subdodávky
  • Protokol o předání staveniště

Stavební deník

Měsíční spotřeba 2ks, cena 229,- Kč / kus

Celkový náklad za měsíc = 458,- Kč

Záznam o školení BOZP

Měsíční spotřeba 5ks, cena 12 Kč / kus

Celkový náklad za měsíc = 60,- Kč

Záznam o docházce

Měsíční spotřeba 3ks, cena 12 Kč / kus

Celkový náklad za měsíc = 36,- Kč

Protokol o požadavku na změnu stavby

Měsíční spotřeba 1ks, cena 12,- Kč / kus

Celkový náklad za měsíc = 12,- Kč

Protokol o převzetí subdodávky

Spotřeba 3ks, cena 12,- Kč / kus

Celkový náklad za měsíc = 36.,- Kč

Protokol o předání staveniště

Spotřeba 5ks, cena 12,- Kč / kus

Celkový náklad za měsíc = 60.,- Kč

Jednorázové náklady

spojené se zavedením technologie do praxe vč. školení – podle počtu formulářů, per a vzdálenosti stavby (dojezd pro zaškolení) 3.500 – 8.000,- Kč. (tyto náklady jsou odhad pro instalaci s cca 5 uživateli)

Nutné další vybavení:

Mobilní telefon s Androidem / iOS a připojením na internet, nebo PC s připojením na internet