dokumenty z terénu přímo do systému

Obchodní a konzultační společnosti

  • Potřebujete mít přehled o tom, co se děje na stavbě, když Vy jste v kanceláři?
  • Chcete mít jistotu, že stavební deník je veden řádně každý den?
  • Ztratí se Vám občas záznam o docházce, nebo o školení BOZP a Vy tyto záznamy potřebujete?
  • Potřebujete rychle zpracovat pořadavek na změnu zakázky před dokončením, řičemž jednání s investorem proběhlo na stavbě?

Jakýkovli papírový formulář je možné převést na elektronický

Pokud máte vlastní formulář který chcete používat, naprogramuji jej do systému tak, aby Vaši zaměstnanci nepocítili rozdíl.

Dostupné formuláře pro stavebnictví

záznam z jednání
záznam z jednání
stavební deník
stavební deník
kniha jízd
kniha jízd
servisní protokol
servisní protokol
předávací protokol
předávací protokol
záznam o školení
záznam o školení
docházka zaměstnanců
docházka zaměstnanců
převzetí subdodávky
převzetí subdodávky
příjem automobilu do servisu
příjem automobilu do servisu
reklamační protokol
reklamační protokol
záznam o uvedení do provozu
záznam o uvedení do provozu
servisní kniha
servisní kniha