Správa nemovitostíti

  • Potřebujete mít přehled o tom, co se děje na stavbě, když Vy jste v kanceláři?
  • Chcete mít jistotu, že stavební deník je veden řádně každý den?
  • Ztratí se Vám občas záznam o docházce, nebo o školení BOZP a Vy tyto záznamy potřebujete?
  • Potřebujete rychle zpracovat pořadavek na změnu zakázky před dokončením, řičemž jednání s investorem proběhlo na stavbě?

Jakýkovli papírový formulář je možné převést na elektronický

Pokud máte vlastní formulář který chcete používat, naprogramuji jej do systému tak, aby Vaši zaměstnanci nepocítili rozdíl.

Dostupné formuláře pro stavebnictví

záznam z jednání

kniha jízd

servisní protokol

předávací protokol

záznam o školení

docházka zaměstnanců

převzetí subdodávky

příjem automobilu do servisu

reklamační protokol

záznam o uvedení do provozu

servisní kniha