Zdravotnictví

  • Automatizace procesů ve zdravotnictví
  • Ztratí se Vám občas záznam o docházce, nebo o školení BOZP a Vy tyto záznamy potřebujete?
  • Potřebujete rychle vyhodnocovat záznamy o převozech pacientů na jednotlivá oddělení podle jednotlivých pojišťoven, dopravců, řidičů?
  • Hledáte systém, s kterým budou Vaši zaměstnanci stejně rychlí jako s propiskou a papírem, ale který zároveň produkuje digitální data pro počítačové zpracování?

Jakýkovli papírový formulář je možné převést na elektronický

Pokud máte vlastní formulář který chcete používat, naprogramuji jej do systému tak, aby Vaši zaměstnanci nepocítili rozdíl.

Dostupné formuláře pro zdravotnictví